Điều Khoản Và Điều Kiện

Chào mừng đến với Bet88 nexus!

Các điều khoản và điều kiện này là bộ quy định và hướng dẫn đối với việc sử dụng Trang web của Bet88, có tại https://bet88.nexus/.

Bằng cách truy cập trang web này, hãy coi như thể bạn chấp thuận các điều khoản và điều kiện trên. Không được sử dụng Bet88 nexus nếu bạn không đồng ý theo bất kỳ các điều khoản và điều kiện được quy định trên Trang web này.

Thuật ngữ ở đây tuân thủ tất cả các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng, Quy định về quyền riêng tư và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cũng như đầy đủ các Điều khoản: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này đã thực hiện theo điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” or “Chúng tôi”, đề cập đến tất cả Khách hàng và toàn bộ Công ty. Tất cả các điều khoản chỉ đề cập đến việc mời, đồng ý và hỗ trợ tài chính phù hợp để cung cấp các dịch vụ của công ty đối với Khách hàng theo cách thích hợp nhất vì mục đích cuối cùng là thực hiện mong muốn của Khách hàng đối với việc thực hiện quy trình dịch vụ đã liệt kê của Công ty, tương ứng với việc tuân theo pháp luật hiện hành của vn. Bất kỳ việc sử dụng ngôn ngữ trên hoặc bất cứ gì khác dưới đây, số nhiều, in hoa và/hoặc anh ý/cô ấy hoặc họ, sẽ được coi là có thể thay thế tất cả chúng và có thể được coi là tương tự như.

Cookies Điều Khoản Và Điều Kiện

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Bằng cách truy cập Bet88 nexus, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Quy định quyền riêng tư của Bet88.

Hầu hết các trang web tích hợp khác sử dụng cookie nhằm hỗ trợ quyền truy cập thông tin cụ thể của người tiêu dùng sau mỗi phiên truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie giúp hỗ trợ trang web của một vài ngôn ngữ khác có thể cho phép mọi người truy cập trang web của chúng tôi nhanh hơn nữa. Một số nhà cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo của trang web cũng có thể sử dụng cookie.

Cookies Điều Khoản Và Điều Kiện
Cookies Điều Khoản Và Điều Kiện

Giấy phép

Trừ khi có điều khoản bổ sung, Bet88 và/hoặc người cấp phép của công ty giữ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tài liệu trên Bet88 nexus. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ sẽ được bảo hộ. Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân tại Bet88 nexus vì nhu cầu sử dụng cá nhân của riêng biệt bạn với sự cho phép được đề ra theo bản điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Đăng nhập tài liệu trên Bet88 nexus
 • Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép sử dụng tài liệu tại Bet88 nexus
 • Sao chép, chia sẻ hoặc sao chép tài liệu tại Bet88 nexus
 • Phân phối độc quyền dữ liệu trên Bet88 nexus

Thoả thuận sửa đổi sẽ ra mắt vào khoảng ngày tháng nơi đây. Điều khoản và Điều kiện của trang được cung cấp với sự hỗ trợ của Free Terms and Conditions Generator.

Các điều khoản của trang web chúng tôi tạo thuận lợi cho phép người tiêu dùng đăng thông tin chia sẻ ý kiến cũng như chơi thông tin tại một vài vùng đặc biệt của trang web. Chúng tôi không xoá, chỉnh sửa, phát hành các đánh giá Nhận xét trừ khi chúng tồn tại trên trang web. Nhận xét không bao gồm quan điểm và ý kiến của công ty, đối tác và/hoặc đại lý của chúng tôi. Bình luận là quan điểm, ý kiến của người đăng quan điểm, ý kiến của chủ sở hữu. Trong chừng mực được pháp luật hiện hành uỷ quyền, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho Nhận xét về bất kì trách nhiệm vật chất, thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra và/hoặc phải chịu đựng bởi việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc xuất bản bất cứ Nhận xét thuộc điều khoản trên. trang mạng.

Chúng tôi có quyền kiểm duyệt tất cả các Nhận xét và xoá bỏ bất kì Nhận xét nào có thể bạn coi là không hợp lý, gây phiền nhiễu hoặc gây vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn xác nhận và cam đoan với:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi miễn là có đủ điều kiện giấy phép cùng sự đồng ý bắt buộc phải làm theo;
 • Nhận xét không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, logo hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Nhận xét không có bất cứ tài liệu nói xấu, bôi nhọ, tục tĩu, không đứng đắn hoặc sai pháp luật hay lạm dụng quyền tự do
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để thúc đẩy việc quảng bá hành động kinh doanh hoặc thương mại hoặc hiển thị bất cứ giao dịch nào có hành vi bất chính.

Theo đây, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không bản quyền được sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và uỷ quyền cho phép người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kì Nhận xét nào của bạn dưới bất cứ dạng thức, ngôn ngữ hoặc nội dung.

Liên kết với nội dung của chúng tôi Điều Khoản Và Điều Kiện

Các tổ chức sau đây có thể liên kết lên Trang web của chúng tôi mà không nhất thiết có sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Các tổ chức thương mại điện tử;
 • Các nhà bán lẻ sản phẩm khác có thể liên kết đến Trang web của công ty theo cách giống hệt như cách họ kết nối đến Trang web của bất kỳ doanh nghiệp được liệt kê khác; Và
 • Các Doanh nghiệp được chấp nhận trên khắp thế giới đối với hoạt động ủng hộ các tổ chức phi lợi nhuận, khu mua bán từ thiện và bất kỳ hoạt động gây quỹ từ thiện không được liên kết với trang Web của chúng tôi.

Các tổ chức trên có thể liên kết với Trang web của chúng tôi, thông qua trang Tạp chí hoặc các thông tin Trang web khác miễn sao liên kết đó: (a) không lừa dối dưới bất kì dạng thức nào; (b) không ngụ ý ủng hộ, xác nhận sự phê duyệt của bên liên kết và sử dụng hàng hoá và/hoặc nhãn hiệu của bên kia; or (c) tương thích với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể cân nhắc việc phê duyệt hoặc yêu cầu liên kết khác đối với từng loại tổ chức sau:

 • nguồn thông tin người mua và/hoặc doanh nghiệp đã được đề cập trên tất cả
 • các trang xã hội dot.com hay
 • hiệp hội hoặc cá nhân khác tượng trưng cho tổ chức từ thiện;
 • nhà phân phối tài liệu trực tuyến thông qua
 • cổng internet;
 • các văn phòng thuế, luật và pháp lý; →
 • cơ sở đào tạo và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận bất kỳ yêu cầu liên kết đối với từng tổ chức cụ thể nếu chúng tôi đảm bảo rằng: (a) liên kết như vậy sẽ không khiến tổ chức có tác động tiêu cực tới nội bộ tổ chức hoặc trong cộng đồng doanh nghiệp được chấp nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ ấn tượng tiêu cực nào với tổ chức; (c) ích lợi mà liên kết có được thông qua việc hiển thị của nó sẽ thay thế cho sự hiện diện của 79 KINGDOM; và (d) liên kết xuất hiện trong bối cảnh thông tin nguồn chung.

Các tổ chức trên có thể liên kết đến website của công ty miễn là liên kết đó: (a) không gian lận dưới bất kì dạng thức nào; (d) không ngụ ý chấp thuận, chứng nhận hoặc phê duyệt của bên liên kết và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (f) thích hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được đề cập tại đoạn 2 nói trên có đề cập về các liên kết trên trang web của chúng tôi, bạn hãy phản hồi tới chúng tôi bằng cách trả lời e-mail về bet88. Vui lòng nêu tên, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL trang web của bạn, liệt kê những URL bất kỳ để bạn có thể liên kết trên Trang web của chúng tôi cùng list danh sách URL trên trang web của chúng tôi nơi bạn cần được liên kết. Đợi 2-3 tuần để nhận được hồi đáp.

Các tổ chức được phê duyệt có thể liên kết với Trang web của công ty như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên doanh nghiệp của Công ty; →
 • Bằng cách sử dụng hệ thống định vị tài nguyên hợp nhất được liên kết với; →
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ thông tin nào khác ngoài Trang web của đối tác được liên kết đến nơi, nội dung sẽ có giá trị theo bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo của Bet88 hoặc trang web nào khác đã liên kết khi không có hợp đồng cấp phép nhãn hiệu.

Liên kết với nội dung của chúng tôi
Liên kết với nội dung của chúng tôi

iFrames

Nếu không có sự chấp thuận trước và uỷ quyền bằng văn bản, bạn không được thiết lập thêm cửa sổ trong các Trang web của chúng tôi nhằm cải thiện cách thể hiện trực quan về hình thức của Trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý đối với nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì nội dung nào có trên Trang web của bạn. Bạn sẽ tôn trọng và ủng hộ chúng tôi về bất kỳ khiếu nại đang leo thang trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết có thể được sử dụng trên bất kỳ Trang web nào có thể được xem là nói xấu, tục tĩu hoặc bất hợp pháp hoặc vi phạm, nói cách khác là vi phạm hoặc thúc đẩy hành động xâm hại hoặc vi phạm khác đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn huỷ ngay lập tức toàn bộ liên kết trừ bất kì liên kết rõ ràng nào với Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận huỷ vĩnh viễn bất kỳ toàn bộ liên kết trên Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền chỉnh sửa bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như các liên kết của bạn bất kì lúc nào. Bằng cách thường xuyên liên kết trên Trang web của chúng tôi, bạn chấp thuận sự thừa nhận việc tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện liên kết trên.

Xoá toàn bộ liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn phát hiện có bất kì liên kết nào trên Trang web của chúng tôi mang tính xúc phạm với bất kì mục đích gì, bạn có thể khiếu nại và phản ánh tới chúng tôi bất kì lúc nào. Chúng tôi sẽ xử lý từng đề nghị gỡ liên kết tuy nhiên sẽ không có nhiệm vụ để thông báo đến các bạn.

Chúng tôi không đảm bảo mọi nội dung trên trang web sẽ là chuẩn xác, và không đảm bảo tính toàn vẹn hoặc độ chính xác của tài liệu và công ty cũng không hứa hẹn đảm bảo rằng trang web luôn có giá trị nếu thông tin trên trang web được thay đổi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trong khuôn khổ có thể được pháp luật hiện hành áp dụng, chính phủ loại trừ bất kỳ tuyên bố, xác nhận và cam kết nào đến trang web của công ty đối với việc dùng trang web của. Không có nội dung nào tuyên bố từ chối trách nhiệm và sẽ:

 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn về tình trạng sức khoẻ hoặc thương tích nghiêm trọng;
 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành động gian dối hoặc bịa đặt mang tính lừa dối;
 • giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kể một cách khác không được cho phép theo luật pháp hiện hành; đồng thời
 • loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn khác có thể không được loại trừ theo luật định hiện hành.

Các giới hạn và từ chối trách nhiệm pháp lý được liệt kê tại Đoạn đầu và các điểm sau theo tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý: (a) tuân theo phần đầu; và (b) từ chối hoàn toàn bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, đối với toàn bộ trách nhiệm pháp lý phát sinh theo hợp đồng, lỗi nhân viên và thực hiện hợp đồng theo quy định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

KẾT LUẬN

Miễn là trang web cũng các nội dung và tiện ích trên trang web được cung cấp an toàn, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì phí tổn hoặc thiệt hại liên quan dưới bất kì cách thức nào.